18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)
18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)
18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)
18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)
18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)
18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)

18 NGUYỄN CHÍ THANH (VIETCOM)

  • Tên dự án: Hỗn hợp Nhà ở, Văn phòng và Dịch vụ Thương mại
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 
  • Vị trí: Số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Năm: 2018