BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN
BIỆT THỰ MR QUẾ - QN

BIỆT THỰ MR QUẾ - QN

  • Tên dự án: Biệt thự Mr Quế 
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 451 m2
  • Vị trí: Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh 
  • Năm: 2018