BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY
BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY

BIỆT THỰ TẠI KHU STARLAKE TÂY HỒ TÂY

  • Tên dự án: Biệt thự Tại khu StarLake Tây Hồ Tâ
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 395 m2
  • Vị trí: Khu đô thị Tây Hồ Tây, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • Năm: 2019.