BIOSPRING - HÒA LẠC
BIOSPRING - HÒA LẠC
BIOSPRING - HÒA LẠC
BIOSPRING - HÒA LẠC
BIOSPRING - HÒA LẠC
BIOSPRING - HÒA LẠC

BIOSPRING - HÒA LẠC

  • Tên dự án: Nhà máy sản xuất và ứng dụng các sản phẩm sinh học thế hệ mới
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 5004 m2
  • Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  • Năm: 2016.