ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA
ECO RESORT - T.THANH HÓA

ECO RESORT - T.THANH HÓA

  • Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng sinh thái tại Tỉnh Thanh Hóa 
  • Thiết kế: Vietadesign, Yo Ikegami Bulding Workshop Co., Ltd và các cộng sự
  • Diện tích: 14000 m2
  • Vị trí: Tỉnh Thanh Hóa
  • Năm: 2020