KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY
KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY

KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG HA LONG BAY

  • Tên dự án: Tổ hợp dịch vụ khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng Hạ Long Bay
  • Thiết kế: Vietadesign, Yo Ikegami Bulding Workshop Co., Ltd và các cộng sự
  • Diện tích: 
  • Vị trí: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
  • Năm: 2018