Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay
Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay

Khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng- Ha Long bay

  • Tên dự án: Tổ hợp dịch vụ khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng Hạ Long Bay
  • Thiết kế: Vietadesign, Yo Ikegami Bulding Workshop Co., Ltd và các cộng sự
  • Vị trí: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
  • Năm: 2018