KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG
KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG

KHU ĐÔ THỊ KIẾN HƯNG - HÀ ĐÔNG

  • Tên dự án: Khu đô thị mới Kiến Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 
  • Vị trí: Khu C - Khu Đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội
  • Năm: 2016, 2017.