KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN
KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN

KHU ĐÔ THỊ NAM HẢI HÀ - QN

  • Tên dự án: Trung tâm thương mại dịch vụ dân sinh và dân cư phía Nam Hải Hà
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 2802.9 m2
  • Vị trí: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
  • Năm: 2019