KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX
KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX

KHU NHÀ Ở HỖN HỢP - BID COMPLEX

  • Tên dự án: Khu nhà ở hỗn hợp – BID Complex
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 
  • Vị trí: Tổ 25, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Năm: 2015.