MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN
MR.KHOA VILLA - QN

MR.KHOA VILLA - QN

  • Tên dự án: Thiết kế nội thất biệt thư Mr Khoa - Quảng Ninh
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: thiết kế sàn 4 tầng khoảng 904 m2
  • Vị trí: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Năm: 2019.