NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH
NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH

NỘI THẤT - LIÊN CƠ 4 TỈNH QUẢNG NINH

 • Tên dự án: Nội thất tầng 1 - Liên cơ 4 tỉnh Quảng Ninh
 • Thiết kế: Vietadesign
 • Diện tích: 
 • Vị trí: Phường Hồng Hà, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 
 • Năm: 2015.