VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21
VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21

VĂN PHÒNG BĐS TMS_CHARMVIT T21

  • Tên dự án: Văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: 1030 m2
  • Vị trí: Tầng 21 tòa nhà Charmvit, Trần Duy Hưng, Hà Nội
  • Năm: 2018