VĂN PHÒNG HOÀNG MAI
VĂN PHÒNG HOÀNG MAI
VĂN PHÒNG HOÀNG MAI
VĂN PHÒNG HOÀNG MAI

VĂN PHÒNG HOÀNG MAI

  • Tên dự án: Tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê kết hợp nhà ở gia đình
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Diện tích: Tổng diện tích sàn xây dựng 1545,20 m2
  • Vị trí:  Tân Mai, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
  • Năm: 2019